HANDELSBETINGELSER

Alle uddannelser, workshops, sessioner og online produkter er skabt og bliver leveret af:

DivineStar Business / Asta Aya Munkholm Bunch
CVR.: 38855603

Geislersgade 15, 1. th.

2300 København S


Ved spørgsmål kontakt mig på:
astaamunkholm@gmail.com

Alle priser er i danske kroner med moms.

DU KAN BETALE MED:
Visa, Mastercard og Maestro - Ved uddannelser, forløb & retreats kan betales via bankoverførsel.


MOON CACAO

Efter du har lagt din ordre på Moon Cacao er din ordre bindende. 
Du kan ikke fortryde købet, da Moon Cacao er en fødevarer.​

Alle ordre sendes ud onsdagen efter du gennemført din bestilling & betaling.

MENTORING & LEVERANDØR ANSVAR

Mentoring hos Asta skal ikke erstatte professionel lægelig konsultation eller behandling. Forefindes der derfor alvorlige sundhedsbekymringer bør disse tages op med egen læge. Forinden påbegyndt behandling udfyldes journal, hvor det er vigtigt at du oplyser enhver sundhedsmæssig bekymringer. Beskrivelse af forløb, kurser, online forløb og resultater skal tages som vejledende. Jeg forsøger på bedst muligt måde at rådgive, støtte og hjælpe mod det ønskede mål.
Dog er deltagelse i ovenstående i sidste ende på eget ansvar.

Forefindes tryk og stavefejl på hjemmesiden, værdsætter jeg meget hvis i kontakter mig omkring disse fejl, således de kan blive rettet hurtigst muligt. Hvis trykfejl findes, kan Divine Star Businesses ikke drages til ansvar for disse.

Coaching er på eget ansvar og Divine Businesses kan ikke forsikre resultater eller holdes til ansvar som beskrevet i forløb, sessioner mv. Videre er det også deltagerens eget ansvar at få aftalt og udnyttet 1:1 sessioner under et forløb, og bruges de ikke, vil det ikke kunne refunderes.

Ved gruppeforløb og fastlagt undervisning kan der ske ændringer i forhold til format og længde alt efter behov.

BESTILLING AF FORLØB/UDDANNELSER/PRODUKTER

Når du har lavet en bestilling hos Asta eller igennem astaa.dk er ordren bindende og derved godkender du sidens handelsbetingelser. Du frasiger dig den normale fortrydelsesret på 14 dage, da produktet er digitalt. Så snart klienten / køber er tilmeldt vil klargørelse af undervisningsmateriale blive påbegyndt.

Du får mulighed for at rette eller slette de produkter du har lavt i din indkøbskurv, og derfor er bestillingen ikke bindende før du har trykket godkendt ordre. Efter godkendelse af ordre denne bindende. Bestilling via mail og betaling via bankoverførsel bliver bekræftet direkte.

ORDREBEKRÆFTELSE

Efter godkendt ordre på astaa.dk modtager du en elektronisk ordrebekræftelse / faktura per mail. Heri finder du ordrenummer, navn, adresse, betalingsspecifikation, info om køb og pris. Asta Aya Munkholm bevarer en kopi af ordrebekræftelsen, men du opfordres selv til at beholde en kopi af ordren.

PRISER OG BETALING

Prisen for et forløb / et produkt er den/de pris(er), der på tidspunktet for din bestilling, er angivet på astaa.dk eller ved skriftlig aftale. Der tages forbehold for trykfejl.

Priserne er angivet i DKK og er angivet inkl. moms. Du kan betale med bankoverførsel samt kortbetaling.

Beløbet trækkes på din konto, så snart bestilling er indgivet. Ved betaling med betalingskort sendes dine oplysninger direkte og SSL krypteret – Divine Star Businesses opbevarer IKKE dine betalingsinformationer. Sessioner og forløb afholdes efter modtaget betaling.

BETALINGSBETINGELSER

Levering af online produkter sker enten via direkte download efter betaling, eller downloading fra astaa.dk.

Forløb, kurser mv. afholdes på de angivne tidspunkter. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis forløb, kuser mv. skulle blive aflyst, bliver beløbet for de resterende moduler tilbagebetalt. Ved BETA forløb kan det hænde, at der sker ændringer ift. datoer og tilføjelser til indhold. Hvis forløb bliver rykket mere end 40 dage, har du 14 dage til at fortryde dit køb, hvor du kan du vælge at annullere din deltagelse og få pengene udbetalt som rabatkode til andre forløb eller sessioner.

Har du tilmeldt dig et forløb som BETA deltager eller som FEEDBACK deltager har du fået forløbet til en reduceret pris, mod nogle forudaftalte vilkår og krav. Lever du ikke op til de aftalte krav, vil du blive pålagt at skulle betale fuld pris for forløbet.

Køb af sessioner er bindende. Efter endt session gives der ikke penge retur. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende internetforbindelse, hvis sessionen foregår online. Du kan aflyse din tid op til 48 timer inden afholdelse. Fortryder du køb af session, skal denne skriftligt annulleres senest 14 dage indenfor bestilling. Ved indsigelser eller ønske om kontraktophævelse vil der bliver trukket 15% for administrationsgebyr, samt 25% for moms.

Efter køb af session modtager du en mail fra os med mulige sessionstider. Når sessionstiden er fastsat er den bindende. Såfremt du ikke fremmøder fysik eller online inden for sessions første 15 minutter er vi ikke forpligtet til at afholde sessionen. Du er selv ansvarlig for at have en velfungerende online eller telefon forbindelse, eller rettidigt fremmøde.

Såfremt du vælger ratebetaling vil du blive opkrævet et gebyr per betaling som dækker udgifter til udbyder samt administrationsomkostninger.

Har du tilmeldt dig og mangler din betaling, vil du umiddelbart efter manglende betaling modtage første rykker på 100 kr. Er din betaling ikke modtaget 10 dage efter første manglende betaling, vil sagen blive sendt til inkasso og blive pålagt inkasso gebyr på 100 kr. Har klient varslet at de ikke har intention om at betale, vil kravet sendes til inkasso 10 dage efter varsling.

Moms udgør 25% og pålægges købssummen ved køb via shoppen eller via faktura gennem.

Alle rettigheder til forløb, sessioner samt digitale produkter tilhører DIVINE STAR BUSINESSES

PERSONLIG HÆFTELSE VED FIRMAKØB OG KONKURS

Købes coaching eller et forløb som ydelse igennem et firma, herunder;

  • Enkeltmandsvirksomhed.

  • Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

  • Interessentselskab (I/S)

  • Anpartsselskab (ApS)

  • Iværksætterselskab (IVS)

  • Aktieselskab (A/S)

Er køber ejer af selskab / firma vil de hæfte personligt for købet ved konkurs.

FORTRYDELSESRET

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af lydfiler, videoer, uddannelse, sessioner og forløb ikke omfattet fortrydelsesretten. Du er velkommen til at videreformidle din plads til en person i dit eget netværk, den må ikke videreformidles via Asta’s grupper.

Ønsker du alligevel at fortryde dit køb af online forløb, kan dette gøres før forløbet er opstartet og før du har fået adgang til materialet. I tilfælde af at du afmelder før adgang til bonus materiale eller forløbets gruppe, bliver der trukket 20% for administrationsudgifter samt 25% for moms.

Ved online forløb eller uddannelser kan pladsen ikke længere videreformidles, når du har modtaget materiale fra forløbet. Ved sessioner gælder det, at skal sessionen rykkes, skal dette meldes indtil 48 timer før session. Herefter anses forløb som afholdt.

Hvis du eksempelvis har modtaget det bestilte den 10. i en måned beregnes fristen for din fortrydelsesret således, at du skal have afsendt meddelelse om, at du vil fortryde købet samt have tilbagesendt eller tilbagegivet det modtagne til Asta senest den 24. i samme måned.
Hvis 14 dages fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den følgende hverdag.

ØNSKE OM OPHØR AF KONTAKT VED FORLØB ELLER UDDANNELSE

Klient kan til hver tid ønske at opsige kontrakt, i så fald klienten ønsker samarbejdets ophør, gør “Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2” sig gældende, og klienten vil være forpligtiget til at betale fuld pris for forløbet. Såfremt klienten har forpligtet sig til ratebetalingen, er klient forpligtet til at betale aftalte rater ud.

Asta Munkholm & kan til enhver tid opsige kontrakten med klienten. Her vil ophør af kontrakt ske øjeblikkeligt, og klient vil være påkrævet at betale op til løbende dato + 25% for moms, samt 20% for administrationsgebyr.

Såfremt klient har modtaget og deltaget i andre live forløb som bonus til køb og har fuldført dette, vil køber som minimum betale oprindelig fuld pris for de forløb, de har fuldgjort.

 

TAVSHEDSPLIGT

I gruppeforløb og deltagelse i grupper på facebook i forbindelse med forløb gør tavshedspligt sig gældende. Dvs. at der ikke må deles viden om, eller samtaler fra gruppen eller samtaler med Asta. Der må tages billeder af disse eller på anden måde overskride tavshedspligten. Overtrædes anses dette som kontraktbrud. Hver situation tages op og der vil blive lavet anmeldelse efter vurdering af overtrædelsen.

RATEBETALING

Ved ratebetalinger vil priser for ratebetalinger fremgå af salgsmaterialet eller informationsdokument som klient er blevet tilsendt via messenger eller mail. Ved accept af køb på hjemmesiden accepteres disse omkostninger. Omkostningerne vil ikke stå på kvittering fra wix da dette vil være på fulde beløb, men der kan fremsendes manuel faktura såfremt dette ønskes.

Rateomkostninger er tilsvarende 10-20% af forløbets pris, alt efter hvor lang betalingsordning der vælges. Ratebetaling forventes på samme dag /md. Hvis der ikke bliver betalt på dato for rettidig betaling starter rykkerprocedure.

Betales rater ikke rettidigt vil klient blive ekskluderet undervisningsmaterialet 10 dage efter manglende betaling. Så snart betaling falder, vil klienten igen modtage adgang til materialet.


ANDRE SPØRGSMÅL
I tilfælde af andre spørgsmål, bedes du venligst kontakte mig på astaamunkholm@gmail.com

KLAGEADGANG
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til mig på astaamunkholm@gmail.com

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt:

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail:kfst@kfst.dkhttps://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til- Forbrugerklagenaevnet

Disse handelsbetingelser er udarbejdet på baggrund af de gældende e-handelsregler (forbrugeraftaleloven) af 13. juni 2014.

PRIVAT POLITIK:
For at handle hos os og benytte vores onlineprodukter skal du oplyse dit navn og din email. Køber du fysiske produkter, skal du oplyse din adresse også. Vi bruger udelukkende dine oplysninger til at sende dig din købskvittering samt evt. mail i forbindelse med dit købte produkt - og for at du i det hele taget kan få adgang til dit onlineprodukt og det space, der ofte følger med omkring produktet. Har du købt en fysisk vare, bruger vi desuden dine oplysninger til at sende dine varer til dig.
Vi videregiver eller deler aldrig dine personlige oplysninger med andre.

Når du har købt et produkt hos os, gemmer systemet automatisk dit navn og din mail (og evt. din adresse, hvis du har købt et fysisk produkt). Det er nødvendigt for at du fortsat kan have adgang til det space, hvori dit onlineprodukt ligger, men samtidig er det et krav af regnskabsmæssige årsager i henhold til bogføringsloven.